વાહનોમાં વપરાતા ઓઇલની ગુણવત્તાને લઈને ચિંતામાં છો ? તો હવે નિશ્ચિંત થઈ જાવ...! તમારે હવે તમારા વાહનની ચિંતા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ આપતી કંપનીને સોંપી દેવાની છે

 

તમારા વાહનની ચિંતા કરવા માટે એમસોલ કંપની બજારમાં સ્ટાન્ડર્ડ ઓઇલ અને લ્યુર્બિકન્ટની વિશાળ શ્રેણી લઈને આવી છે. આ કંપની દ્વારા તમને ગુણવત્તા સભર અને કિફાયતી કિંમતે વિવિધ જરૂરી ઓઇલ પૂરા પાડવામાં આવે છે. વાહનોમાં વપરાતા ઓઇલની ગુણવત્તાને લઈને ચિંતામાં છો ? તો હવે નિશ્ચિંત થઈ જાવ...! તમારે હવે તમારા વાહનની ચિંતા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ આપતી કંપનીને સોંપી દેવાની છે

તમારા વાહન માટે તમને સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીના  ઓઇલ કંપની પુરા પાડે છે. વિશ્વાસપાત્ર ઓઈલનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કંપની દ્વારા વિવિધ શ્રેણીના ઓઈલનું વેચાણ કરવામાં આવે છે. વાહનની જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે ઓઇલની પસંદગી કરી શકો છો. આ ઓઇલથી તમારા એન્જિનની આવરદા વધવાની સાથે સાથે તેની કામ કરવાની ક્ષમતામાં પણ વધારો થાય છે. વાહનોમાં વપરાતા ઓઇલની ગુણવત્તાને લઈને ચિંતામાં છો ? તો હવે નિશ્ચિંત થઈ જાવ...! તમારે હવે તમારા વાહનની ચિંતા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ આપતી કંપનીને સોંપી દેવાની છે

તમામ પ્રકારના ઓઇલના ઇન્ટરનેશનલ  સ્ટાન્ડર્ડ આ કંપની દ્વારા સાચવવામાં આવે છે. જેને કારણે તમારા વાહનને લાંબુ જીવન મળી શકે છે અને તેમાં કોઈ ક્ષતિ સર્જાતી નથી* હવે માત્ર તમારી જરૂરિયાતનું ઓઇલ વિચારો અને બાકીની બધી જ ચિંતા એમસોલ કંપની ઉપર છોડી દો. કંપનીના સ્ટાન્ડર્ડ ઓઇલ તમારી જેમ તમારા વાહનને પણ સદાબહાર રાખશે. વાહનોમાં વપરાતા ઓઇલની ગુણવત્તાને લઈને ચિંતામાં છો ? તો હવે નિશ્ચિંત થઈ જાવ...! તમારે હવે તમારા વાહનની ચિંતા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ આપતી કંપનીને સોંપી દેવાની છે

એમસોલ કંપનીનો હેતુ ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુ કિફાયતી કિંમતમાં ઉપલબ્ધ થાય તેવો છે. તાલીમ બધા કર્મચારીઓ દ્વારા ગ્રાહકોને સંપૂર્ણ સંતોષકારક અને જરૂરિયાત મુજબની સર્વિસ પૂરી પાડવામાં આવે છે. વાહનોમાં વપરાતા ઓઇલની ગુણવત્તાને લઈને ચિંતામાં છો ? તો હવે નિશ્ચિંત થઈ જાવ...! તમારે હવે તમારા વાહનની ચિંતા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ આપતી કંપનીને સોંપી દેવાની છે

એન્જિન ઓઇલની શ્રેણીના ઉપયોગથી એન્જિન - ક્લચ અને ગિયર સિસ્ટમને પ્રોટેક્શન મળે છે. આ ઓઇલ 1 લીટર, 50 લિટર, અને 210 લીટરના પેકેજમાં કંપની દ્વારા વેચવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત 800 ml ના પેકેજીંગમાં પણ આ તેલ ઉપલબ્ધ છે. વાહનોમાં વપરાતા ઓઇલની ગુણવત્તાને લઈને ચિંતામાં છો ? તો હવે નિશ્ચિંત થઈ જાવ...! તમારે હવે તમારા વાહનની ચિંતા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ આપતી કંપનીને સોંપી દેવાની છે

કંપની દ્વારા તમને ઓઇલમાં અલગ અલગ ઓપ્શન આપવામાં આવે છે.- પાવર સ્ટીરીંગ ઓઇલ
- ગિયર ઓઇલ
- હાઇડ્રોલિક ઓઇલ
- સી.એન.જી. ઓઈલ
-  ડીઝલ ઓઇલ
- પેટ્રોલ ઓઇલ
વાહનોમાં વપરાતા ઓઇલની ગુણવત્તાને લઈને ચિંતામાં છો ? તો હવે નિશ્ચિંત થઈ જાવ...! તમારે હવે તમારા વાહનની ચિંતા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ આપતી કંપનીને સોંપી દેવાની છે